การใช้งานเครื่องซีลแบบเท้าเหยียบที่ถูกต้อง

เครื่องซีล ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญสำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือโรงงานต่างๆมาก เพราะสินค้าบางอย่างจำเป็นที่จะต้องทำการบรรจุลงในถุงหรือวัสดุให้เรียบร้อย ซึ่งการซีลถุงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่รั่วไหลหรือเกิดความเสียหาย เครื่องซีลสามารถช่วยทำให้การซีลง่ายขึ้นได้โดยเฉพาะเครื่องซีลแบบเท้าเหยียบ

เครื่องซีลเท้าเหยียบ หรือ เครื่องซีลโต๊ะ ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับซีลแพคเก็ตจิ้งอย่างเช่น ถุงใส่ของ ถุงพลาสติก หรือถุงฟรอยด์ต่างๆ โดยจะใช้ความร้อนสำหรับการปิดผนึกให้สิ่งของภายในไม่เกิดรั่วไหลหรือตกหล่น ขั้นตอนการใช้งานเครื่องซีลเท้าเหยียบคือการติดตั้งเครื่องให้อยู่ในสถานที่หรือห้องที่มีพื้นที่สักเล็กน้อย เสียบปลั๊กและทำการเปิดสวิตส์เพื่อให้เครื่องเริ่มทำงาน เมื่อความร้อนได้ที่ให้คุณจับปากถุงให้ได้ทรงและสอดเข้าในส่วนของตัวกดซีล จากนั้นให้ใช้เท้ากดลงที่บริเวณแท่นเหยียบของเครื่อง เครื่องซีลเท้าเหยียบจะส่งสัญญาณไฟสีส้มเพื่อให้ทราบตอนนี้เครื่องกำลังทำการซีลอยู่ รอสักครู่เมื่อไฟสัญญาณดับลงจึงสามารถยกเท้าขึ้นเพื่อตัวหนีบซีลของเครื่องซีลเท้าเหยียบเปิดออก จากนั้นให้คุณนำเอาถุงพลาสติกออกมาสำรวจความเรียบร้อยว่ารอยซีลมีความแน่นและสวยงามตามต้องการหือไม่

การใช้งานเครื่องซีลเท้าเหยียบจะมีข้อแตกต่างกับเครื่องซีลแบบมือกดอยู่เล็กน้อย แต่การใช้งานที่แตกต่างนั้นกลับสร้างความรวดเร็วและเรียบร้อยได้ดีกว่าเครื่องซีลแบบเก่าๆเพราะเครื่องซีลเหยียบเท้าสามารถปรับอุณภูมิเพื่อให้เหมาะสมกับการซีลถุงแต่ละชนิดได้ สังเกตุได้ว่าเครื่องซีลเท้าเหยียบจะช่วยให้ปากถุงหรือปากซองบรรจุภัณฑ์นั้นๆปิดลงได้อย่างมิดชิดและแน่นหนา อีกทั้งความสวยงามของรอยซีลนั้นจะเป็นไปได้ตามที่ท่านผู้ใช้กำหนดระยะของปากถุงก่อนใส่เข้าสู่เครื่องซีลเท้าเหยียบ หลังจากใช้งานเครื่องซีลเท้าเหยียบทุกครั้งควรตรวจสอบว่าไม่มีวัสดุใดๆอยู่ใกล้กับแผ่นลวดทั้งสองด้านและควรปิดสวิทซ์ทุกครั้งเพื่อช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นได้ เมื่อผู้ใช้สามารถใช้งานเครื่องซีลเท้าเหยียบได้อย่างถูกต้องจะช่วยทำให้ถุงซองหรือบรรจุภัณฑ์ออกมาสวยงามมากยิ่งขึ้น